Voorafgaand aan het onderhoud het grondig reinigen van marmer en natuursteen meestal noodzakelijk. Wij gebruiken een speciaal voor marmer of natuursteen ontwikkelde diepte reiniger of stripper. hiermee wordt machinaal het oppervlak schoongemaakt  tot in de poriën, systematisch ontdaan van vet, vuil, oude impregneer middelen, oude waslagen en restanten van onderhoudsmiddelen. Met de speciale voegenborstel worden de voegen meegenomen in het proces Met een waterzuiger wordt het uitgewerkte product en het resterende water en vuil opgenomen, zodat een schoon oppervlak achterblijft. Vervolgens kunnen wij dan verder met de werkzaamheden aan uw  wand of vloer. Dit kan zijn het polijstenmineraliseren,  kristalliserenimpregneren of coaten. Voor informatie omtrent deze werkzaamheden verwijzen wij naar de links of informatie op deze site.

Enige uitgebreide uitleg.
De mineralen waaruit steen is opgebouwd kunnen door reinigingsmiddelen worden aangetast. Met name kalkhoudende natuursteensoorten zijn gevoelig voor zuren. Zo kunnen ‘gewone’ huishoudelijke producten als allesreiniger, chloor en een kalk verwijderaar schade aan de steen veroorzaken. Vooral in de badkamer en het toilet worden deze producten veelvuldig gebruikt, en daar is het dus oppassen !! 

Aandachtspunten bij aanschaf van  producten om uw vloer te reinigen

Neutrale middelen (pH 7) zijn geschikt voor het regelmatige reinigen van natuursteen. Vraag bij een agressiever reinigingsmiddel de geschiktheid na bij de leverancier. Cementgebonden voeg materialen zijn op zichzelf in de regel bestand tegen lichte zuren: pH 6 (continu) en pH 5 (tijdelijk). Een glanzend oppervlak is het gevoeligst voor agressieve reinigings-middelen of methoden, omdat aantasting daarvan snel zichtbaar is. Niet-glanzende bewerkingen zijn in verhouding agressiever te reinigen. Test een middel vooraf eerst op een rest tegel of een proefvak dat minder in het zicht ligt, om na te gaan of het steenoppervlak niet wordt beschadigd. In de regel is het beter twee maal te reinigen met een minder agressief, langzaam werkend product, dan eenmaal met een agressief, snel werkend product.

Reinigingsmethoden

Verwijderen van vuil gebeurt door het ‘op te pakken’ (= emulgeren) en af te voeren, in het algemeen in verschillende processen.

Los vuil

Verwijder los vuil waaronder zand door middel van stofwissen of met een vochtige (microvezel)doek of stofzuigen  Vegen heeft minder effect, het stof verplaatst zich enkel.

Kalkaanslag Kalkhoudend water dat verdampt laat kalk resten achter, bijvoorbeeld rond een kraan. Regelmatige verwijdering met een vochtige doek vertraagt of voorkomt zelfs vorming van een harde witte kalk korst. Vormt zich toch een kalk korst, dan is een grovere aanpak nodig.

Hechtend vuil 
Verwijderen van hechtend vuil met een reinigingsmiddel gaat in principe als volgt: oppervlakte besprenkelen  met water. De open poriën vullen zich, zodat zich daar later minder gemakkelijk reinigingsmiddel verzamelt. (dit afhankelijk van het te gebruiken product) water met reinigingsmiddel opbrengen in de juiste dosering (zie de productinformatie) en kort laten inwerken; vervuiling zo nodig bewerken met schrob machine; alle reiniging’s water verwijderen; naspoelen met vers water en dit verwijderen met water zuiger .schade kan ontstaan bij een te sterke mechanische actie, een te hoge temperatuur, te agressieve middelen en/of een te lange contact tijd.

LEES ALTIJD DE GEBRUIKSAANWIJZING EN DOE EEN PROEFSTUK OP EEN ONOPVALLENDE PLAATS